До уваги, конкурс!

ПЕРЕЛІК
питань при проведенні співбесіди кандидатів на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної ради

Загальні питання
1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
3. Законодавство України про освіту та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.
4. Модернізація спеціальної освітньої галузі в Україні. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.
5. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні та ресурсні можливості спеціальної освіти.
6. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
7. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
8. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
9. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
10. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
11. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
12. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.
13. Співробітництво та основні принципи командного підходу.
14. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі.
15. Диференційоване викладання в інклюзивному класі.
16. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі.
17. Створення умов для розвитку міжособистісних стосунків в учнівському колективі.
18. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти та засоби досягнення тривалих результатів.
19. Особистісно-орієнтована модель навчання в інклюзивній освіті. Порівняння традиційної моделі навчання з особистісно-орієнтованою моделлю.
20. Особливості роботи асистента учителя в інкюзивному класі.
21. Шляхи забезпечення успішної інклюзії. Роль батьків у створенні інклюзивного суспільства.
22. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
23. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.
24. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
25. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
26. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційна педагогіка
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності системи загальної, дошкільної та спеціальної освіти в Україні.
2. Загальна характеристика сучасної системи надання освітніх послуг для дітей з ООП.
3. Особливі освітні потреби та зміст спеціальної освіти.
4. Принципи та методи спеціальної освіти.
5. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
6. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх шкіл.
7. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями опорно-рухової системи в умовах інтегрованого навчання.
8. Організація допомоги учням з порушеннями слуху в умовах загальноосвітньої школи.
9. Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи.
10. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями інтелекту в умовах індивідуального навчання.
11. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.
12. Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери.
13. Біологічні, соціальні та психологічні детермінанти відхилень у поведінці.
14. Роль педагога у профілактиці неврозів у дітей з особливостями психофізичного розвитку.
15. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки.
16. Галузі корекційної педагогіки.
17. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні.
18. Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
19. Можливості інтегрованого та інклюзивного навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
20. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу.
21. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
22. Особливості організації діяльності учителя-дефектолога в умовах інклюзивного, інтегрованого та спеціального навчання.
23. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку.
24. Професійна орієнтація дітей з особливими освітніми потребами.
25. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
26. Особливості змісту та планування корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
27. Створення індивідуальних корекційно-розвиткових та навчальних програм для дітей з особливостями психофізичного розвитку.
28. Використання корекційних методик та технологій в навчально-виховному процесі.
29. Партнерство закладу освіти та сім’ї дитини з особливостями психофізичного розвитку.

Спеціальна психологія
1. Причини відхилень у психічному розвитку дітей.
2. Класифікація порушень у психічному розвитку. Види дизонтогенезу.
3. Структура порушеного розвитку.
4. Загальні та специфічні закономірності порушеного розвитку.
5. Особистісні риси дітей та підлітків з порушеннями психофізичного розвитку.
6. Порушення процесів розумової діяльності у дітей з особливостями психофізичного розвитку.
7. Взаємозв’язок розвитку мовлення та інших психічних функцій при відхиленнях у розвитку.
8. Компенсація та корекція порушень у розвитку.
9. Вплив соціально-психологічного оточення на розвиток дитини з особливостями психофізичного розвитку.
10. Роль сім’ї та її вплив на дитину з особливостями психофізичного розвитку.
11. Соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку.
12. Особливості міжособистісних відносин дітей в колективі.

Print Friendly
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons