ВВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРОБОК ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ.

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти інформує, що відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту»,  з метою пошуку, систематизації та популяризації передового педагогічного досвіду, підвищення фахової компетенції, сприяння розвитку професійної майстерності освітян області, за наказом  обласного управління освіти і науки Хмельницької ОДА від 6 грудня 2005  року № 490 функціонує обласна постійно діюча педагогічна виставка «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».

У 2018 році на виконання плану роботи ХОІППО, відповідно до положення про обласну педагогічну виставку “Освіта Хмельниччини на шляхах реформування”, нормативних документів щодо розвитку інформаційно-освітніх технологій у галузі освіти, з метою модернізації та глобалізації освітньої діяльності, створення обласного  інформаційно-освітнього простору,  трансферу та популяризації перспективного педагогічного досвіду, вдосконалення процесу акумуляції педагогічного досвіду та висвітлення інформації щодо діяльності системи освіти області, реалізації права педагога на професійне зростання, обласна педагогічна виставка продовжує роботу електронному форматі :

  • Сайт “Цифрова лабораторія педагогічного досвіду ХОІППО”

( http://dn.hoippo.km.ua/vystavka/ )

  1. Для участі педагогів у конкурсі та забезпеченні роботи виставки в on-line режимі заповнити реєстраційні таблиці каталогу учасників (додаток 1).

Кількість робіт, які представлені для участі у конкурсі, не повинна перевищувати межі ліміту у номінаціях: “Дошкільна освіта”– 20 примірників, “Початкова освіта”–15 примірників, інші номінації – не більше 10 примірників.

  1. Роботи розміщуються в мережі Internet (хмарних сервісах) , оформлюються у електронному (цифровому) форматі, такому, що відповідає вимогам до оформлення конкурсної роботи (https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQd29jNGpNcW95RE0/view ст. 17-34) та пакету офісних програм Microsoft Office.

Рекомендовано творчі розробки розміщувати у хмарних сховищах One Drive або Google Drive. У розміщених роботах має бути заблоковано редагування контенту та обов’язково надано доступ для перегляду всім, хто має посилання.

  1. Методичні рекомендації щодо змістовного наповнення та технічного оформлення творчої роботи педагога викладено у інформаційно-методичному збірнику «Організація та методичне забезпечення обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування», розміщеному на сайті “Цифрова лабораторія педагогічного досвіду ХОІППО», розділ “Виставка”,  підрозділ «Методичні рекомендації» (https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQd29jNGpNcW95RE0/view ) .
  2. Пріоритетні напрямки тематики робіт учасників обласної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2019 рекомендовано спрямувати на реалізацію Концепції «Нова українська школа». (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf ).

Рекомендуємо довести до відома учасників інформацію що вважається «порушенням академічної доброчесності» згідно з Законом України «Про освіту». Розділ V, ст., 42 (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

Print Friendly
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons