Результати конкурсу на заміщення  вакантної посади директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та Голенищівського ліцею імені А.Д.Локазюка.

27 березня 2019 року у відділі освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради відбувся конкурс на заміщення  вакантної посади директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та Голенищівського ліцею імені А.Д.Локазюка. В конкурсі взяли участь Долинський Анатолій Борисович та Драчук Олександр Іванович.За результатами таємного голосування конкурсною комісією переможцями конкурсу визначено Долинського Анатолія Борисовича та Драчука Олександра Івановича.Вітаємо переможців! https://youtu.be/BjZgGI-FtT8

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора

Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради

 

27 березня 2019 року                                                                              смт Летичів

Відповідно до Закону України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», Наказу міністерства освіти, і науки України  № 291 від 28.03.2018 року «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»тарішення п’ятдесят п’ятої сесії Летичівської селищної ради від 30.08.2018 року № 14«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу  загальної середньої освіти комунальної форми власності», наказу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  № 25 від 26.02.2019 року « Про проведення конкурсу на посаду  директорів Летичівського ліцею №1  та  Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та затвердження складу конкурсної комісії» затверджена конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради (далі – конкурсна комісія) у складі 9-ти осіб.

 

Присутні 

Голова комісії:

Маринюк Михайло  Вікторович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Летичівської

селищної ради.

Заступник голови комісії:Човча Алла Григорівна      – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Летичівської   селищної ради.

 

Секретар комісії:Сапіташ Римма  Володимирівна –    інспектор по кадрам відділу   освіти,   молоді та спорту Летичівської   селищної ради.

Демюк Валентина Володимирівна    – головний спеціаліст відділу освіти,   молоді та спорту Летичівської   селищної ради.

Юзькова Галина     Миколаївна – голова організації профспілки  працівників освіти Летичівської ОТГ (за згодою).

Савранська Тетяна  Василівна   – юрист відділу освіти, молоді та   спорту Летичівської   селищної ради.

Кліпановська Наталя Миколаїнаголова батьківського комітету Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради    (за згодою)

Качанюк Наталія Анатоліївна  –    голова батьківського комітету Голенищівського  ліцею ім..А.Д Локазюка Летичівської селищної ради    (за згодою)

Відсутні: Майська Ольга Василівна-завідувач організаційно-кадровим                                                                                                                                сектором Летичівської селищної ради     (за згодою)

сього: 9осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про порядок проведення конкурсного добору на  посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради  (доповідає М.Маринюк, голова комісії).
 2. Про розгляд Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженого рішенням п’ятдесят п’ятої  сесії Летичівської селищної ради від 30.08.2018 року № 14 та  нормативно-правовою базою проведення конкурсного добору(доповідає Р. Сапіташ секретар  комісії).

3.Про розгляд документів поданних претендентами на участь у конкурсі на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради  на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які подали документи на конкурс.(доповідає  Р. Сапіташ секретар комісії).

 1. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії.(доповідає М.Маринюк голова комісії).

 

 1. 1. СЛУХАЛИ по першому питанню:

Маринюка Михайла Вікторовича , голову конкурсної комісії,начальника відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, який ознайомив всіх членів із порядком денним засідання конкурсної комісії .

Зауваження та пропозиції до порядку денного відсутні.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8 (вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 1. СЛУХАЛИ по другому питанню:

1.Сапіташ Римму Володимирівну секретаря конкурсної комісії,  Про розгляд « Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загально середньої освіти»,затвердженого рішенням п’ятдесят п’ятої сесії Летичівської селищної ради  від 30.08.2018 № 14 яка  ознайомила членів конкурсної комісії з Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – Положення) та наказом відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради від 26.02.2019року № 25 « Про проведення конкурсу на посаду  директорів  Летичівського ліцею №1  та  Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та затвердження складу конкурсної комісії»

Сапіташ Римма  Володимирівна, наголосила , що  посаду керівника  освітнього закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

Тестування містить 20 тестових завдань, які сформовані спеціалістами вдділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.

 1. М.Маринюка голову конкурсної комісії який зазначив, що тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та вирішення ситуаційного завдання проводити в один день.

3.Р.Сапіташ, зазначила, що тестові завдання вирішуються письмово державною мовою  не довше 30 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу

Кандидати, які за результатами тестування та вирішення ситуаційного завдання набрали 10 і менше балів, не допускаються до  презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

.Кандидат обирає одне із запропонованих 20 варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами вирішення ситуаційного завдання , які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

Р.Сапіташ звернула увагу на необхідності оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально за критеріями відповідно до затвердженого наказом № 25  від  26.02.2019 року Додатку №6 « Критерії оцінювання тестування , вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти»    .

 

Після завершення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на

запитання членів конкурсної комісії щодо представленої презентації, після чого члени конкурсної комісії визначають переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся. При проведенні таємного голосування лічильна комісія організовує проведення голосування бюлетенями.

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради відповідно до повноважень, наданих Летичівською селищною радою, що є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

ВИРІШИЛИ:

Неухильно дотримуватися Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8(вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 1. 3. СЛУХАЛИ по третьому питанню:

Сапіташ Римму Володимирівну, секретаря конкурсної комісії,інспектора по кадрам відділу

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  «Про розгляд документів, поданих претендентами на участь на зайняття вакантної посади директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які подали документи на конкурс.

Термін подання документів та вимоги до претендентів було оприлюднено на офіційних веб-сайтах Летичівської селищної ради та відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.

Р.Сапіташ повідомила про те, що протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, а саме з 26.02.2019 року по 19.03.2019року включно секретарю конкурсної комісії надійшло одна  заява  із пакетом документів від особи, яка претендує на участь у конкурсі на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради, а саме:

 1. Долинського Анатолія Борисовича;

 

Р.Сапіташ зазначила, що документи, які подані претендентом на участь у конкурсі на посаду керівника закладу освіти прийняті в установленому порядку відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради відповідно до оприлюдненого оголошення,( заява зареєстрована, ксерокопії документів завірені, сформовані та готові для представлення конкурсній комісії).

Р.Сапіташ ознайомила усіх членів конкурсної комісії із документами, поданим претендентом на посаду керівника закладу освіти відповідно до Положення :

 1.Долинського Анатолія Борисовича 

Р.Сапіташ  запропонувала ознайомитись із   документами претендента на участь у конкурсі на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради ,  розпочали обговорення по   претенденту.

М.Маринюк , запропонував членам комісії висловити свою думку.

ВИСТУПИЛИ:

1.Н.Кліпановська  зазначила представлені  документи Долинського Анатолія Борисовича   відповідають Положенню  та можуть бути допущені до участі у конкурсному відборі на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради.

Пропозицій та зауважень по кандидатурі не було.

 2.М.Маринюк  запропонував провести відкрите голосування про допуск до конкурсу даної особи .

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8 (вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Допустити до участі у конкурсному відборі на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради.Долинського Анатолія Борисовича

 

 1. 4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню:

М.Маринюка , який зазначив про необхідність обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб та на засіданні лічильної комісії обрати зі свого складу голову лічильної комісії та секретаря.

Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

М.Маринюк. запропонував обрати

1.Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради  головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради  .

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради  секретарем  комісії.

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати лічильну комісію для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб:

.Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради член комісії

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  секретарем комісії.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» –8вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

УХВАЛИЛИ:

 1. За твердити членів лічильної комісіїї для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб:
 2. Обрати лічильну комісію для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі:

 

 

 1. .Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради  член комісії

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської слищної ради  секретарем комісії.

 

 

 

Голова конкурсної комісії _______________ М.Маринюк

(підпис)

Заступник голови конкурсної комісії _______________А.Човча

(підпис)

Секретар конкурсної комісії ______________ Р.Сапіташ

(підпис)

Члени конкурсної комісії:

______________ В. Демюк

(підпис)

______________ О.Майська

(підпис)

______________ Г.Юзькова

______________ Н.Кліпановська

(підпис)

______________ Т.Савранська

 

(______________    Н.Качанюк

 

 

ПРОТОКОЛ №4

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора

Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка Летичівської селищної ради

 

27 березня 2019 року                                                                                           смт   Летичів

Відповідно до Закону України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», Наказу міністерства освіти, і науки України  № 291 від 28.03.2018 року «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти»тарішення п’ятдесят п’ятої сесії Летичівської селищної ради від 30.08.2018 року№ 14«Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу  загальної середньої освіти комунальної форми власності», наказу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  № 25 від 26.02.2019 року « Про проведення конкурсу на посаду  директорів Летичівського ліцею №1  та  Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та затвердження складу конкурсної комісії» затверджена конкурсна комісія з проведення конкурсу на посаду директора Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради (далі – конкурсна комісія) у складі 9-ти осіб.

Присутні

Голова комісії:.

Маринюк Михайло  Вікторович – начальник відділу освіти, молоді та спорту Летичівської

селищної ради

Заступник голови комісії:Човча Алла Григорівна   – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Летичівської   селищної ради.

 

Секретар комісії:Сапіташ Римма  Володимирівна –    інспектор по кадрам відділу   освіти,   молоді та спорту Летичівської   селищної ради

Демюк Валентина Володимирівна    – головний спеціаліст відділу освіти,   молоді та спорту Летичівської   селищної ради

Юзькова Галина     Миколаївна – голова організації профспілки  працівників освіти Летичівської ОТГ (за згодою)

Савранська Тетяна  Василівна   – юрист відділу освіти, молоді та   спорту Летичівської   селищної ради

Кліпановська Наталя Миколаїнаголова батьківського комітету Летичівського ліцею №1 Летичівської селищної ради    (за згодою)

Качанюк Наталія Анатоліївна  –    голова батьківського комітету Голенищівського  ліцею ім.А.Д. Локазюка Летичівської селищної ради    (за згодою)

Відсутні : Майська Ольга Василівна   Василівна    –  завідувач організаційно-кадровим                                                                                                                                сектором Летичівської селищної ради     (за згодою)

ього: 9осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про порядок проведення конкурсного добору на  посаду директора Голенищівського ліцею ім..А.Д. Локазюка  Летичівської селищної ради  (доповідає М.Маринюк, голова комісії).
 2. Про розгляд Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженого рішенням п’ятдесят п’ятої  сесії Летичівської селищної ради від 30.08.2018 року № 14 та  нормативно-правовою базою проведення конкурсного добору(доповідає Р. Сапіташ секретар  комісії).

3.Про розгляд документів поданих претендентами на участь у конкурсі на  посаду директора Голенищівського ліцею ім.А.Д.Локазюка  Летичівської селищної ради на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які подали документи на конкурс.(доповідає  Р. Сапіташ секретар комісії).

 1. Про обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Голенищівського ліцею ім..А.Д Локазюка Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії.(доповідає М.Маринюк голова комісії).

 

 1. 1. СЛУХАЛИ по першому питанню:

Маринюка Михайла Вікторовича , голову конкурсної комісії,начальника відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради, який ознайомив всіх членів із порядком денним засідання конкурсної комісії .

Зауваження та пропозиції до порядку денного відсутні.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8 (вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 1. СЛУХАЛИ по другому питанню:

1.Сапіташ Римму Володимирівну секретаря конкурсної комісії,  Про розгляд « Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загально середньої освіти»,затвердженого рішенням п’ятдесят п’ятої сесії Летичівської селищної ради  від 30.08.2018 № 14 яка  ознайомила членів конкурсної комісії з Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (далі – Положення) та наказом відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради від 26.02.2019року № 25 « Про проведення конкурсу на посаду  директорів  Летичівського ліцею №1  та  Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та затвердження складу конкурсної комісії»

Сапіташ Римма  Володимирівна, наголосила , що  посаду керівника  освітнього закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти.

Тестування містить 20 тестових завдань, які сформовані спеціалістами вдділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.

 1. М.Маринюка голову конкурсної комісії який зазначив, що тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та вирішення ситуаційного завдання проводити в один день.

3.Р.Сапіташ, зазначила, що тестові завдання вирішуються письмово державною мовою  не довше 30 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу

Кандидати, які за результатами тестування та вирішення ситуаційного завдання набрали 10 і менше балів, не допускаються до  презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що й зазначається у протоколі.

Кандидат обирає одне із запропонованих 20 варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами вирішення ситуаційного завдання , які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

Р.Сапіташ звернула увагу на необхідності оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально за критеріями відповідно до затвердженого наказом № 25  від  26.02.2019 року Додатку №6 « Критерії оцінювання тестування , вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти»   .

 

Після завершення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати презентують перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, надають відповіді на

запитання членів конкурсної комісії щодо представленої презентації, після чого члени конкурсної комісії визначають переможця конкурсу шляхом таємного голосування або визнає конкурс таким, що не відбувся. При проведенні таємного голосування лічильна комісія організовує проведення голосування бюлетенями.

Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу, на підставі рішення конкурсної комісії, з переможцем конкурсу укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі і підписується начальником відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради відповідно до повноважень, наданих Летичівською селищною радою, що є підставою для видання наказу про призначення на посаду директора закладу освіти з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

ВИРІШИЛИ:

Неухильно дотримуватися Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8(вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 1. 3. СЛУХАЛИ по третьому питанню:

Сапіташ Римму Володимирівну, секретаря конкурсної комісії,інспектора по кадрам відділу

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  «Про розгляд документів, поданих претендентами на участь на зайняття вакантної посади директора Голенищівського ліцею ім..А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск до участі у конкурсному відборі осіб, які подали документи на конкурс.

Термін подання документів та вимоги до претендентів було оприлюднено на офіційних веб-сайтах Летичівської селищної ради та відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради.

Р.Сапіташ повідомила про те, що протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, а саме з 26.02.2019 року по 19.03.2019року включно секретарю конкурсної комісії надійшло одна  заява  із пакетом документів від особи, яка претендує на участь у конкурсі на посаду на  посаду директора Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради, а саме:

 1. Драчука Олександра Івановича

 

Р.Сапіташ зазначила, що документи, які подані претендентом на участь у конкурсі на посаду керівника закладу освіти прийняті в установленому порядку відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради відповідно до оприлюдненого оголошення,( заява зареєстрована, ксерокопії документів завірені, сформовані та готові для представлення конкурсній комісії).

Р.Сапіташ ознайомила усіх членів конкурсної комісії із документами, поданним претендентом на посаду керівника закладу освіти відповідно до Положення :

1Драчука Олександра Івановича 

Р.Сапіташ  запропонувала ознайомитись із   документами претендента на участь у конкурсі на посаду на  посаду директора Голенищівського ліцею ім..А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради,  розпочали обговорення по   претенденту.

М.Маринюк , запропонував членам комісії висловити свою думку.

ВИСТУПИЛИ:

1.Т.Савранська  зазначила представлені  документи Драчука Олександра Івановича   відповідають Положенню  та можуть бути допущені до участі у конкурсному відборі на посаду на  посаду директора Голенищівського ліцею ім..А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради.

Пропозицій та зауважень по кандидатурі не було.

 2.М.Маринюк  запропонував провести відкрите голосування про допуск до конкурсу даної особи .

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 8 (вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

ВИРІШИЛИ:

 

 1. Допустити до участі у конкурсному відборі на посаду на посаду директора Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка Летичівської селищної ради Драчука Олександра Івановича. 

 

 1. 4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню:

М.Маринюка , який зазначив про необхідність обрання лічильної комісії для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб та на засіданні лічильної комісії обрати зі свого складу голову лічильної комісії та секретаря.

Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи та оголошує результати голосування на засіданні конкурсної комісії, про що й фіксується у протоколі конкурсної комісії.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

М.Маринюк. запропонував обрати

1.Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  . член комісії.

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  секретарем  комісії.

ВИРІШИЛИ:

 

Обрати лічильну комісію для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду  директора Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб:

.Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради член комісії

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  секретарем комісії.

 

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» –8вісім);

«проти» – 0 (нуль);

«утрималися» – 0 (нуль).

 

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити членів лічильної комісіїї для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду на посаду директора Голенищівського ліцею ім..А.Д Локазюка  Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі 3-х осіб:
 2. 2. Обрати лічильну комісію для організації проведення таємного голосування з визначення переможця конкурсу на посаду директора Голенищівського ліцею ім.А.Д Локазюка Летичівської селищної ради та підрахунку голосів членів конкурсної комісії у складі:

 

 1. .Човчу Аллу Григорівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради головою комісії:

2.Демюк Валентину Володимирівну головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  член комісії

 3.Савранську Тетяну Василівну юриста відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради  секретарем комісії.

 

 

 

Голова конкурсної комісії _______________ М.Маринюк

(підпис)

Заступник голови конкурсної комісії _______________А.Човча

(підпис)

Секретар конкурсної комісії ______________ Р.Сапіташ

(підпис)

Члени конкурсної комісії:

______________ В. Демюк

(підпис)

______________ О.Майська

(підпис)

______________ Г.Юзькова

______________ Н.Кліпановська

(підпис)

______________ Т.Савранська

 

_____________   Н.Качанюк

Print Friendly
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons