УВАГА! Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Летичівського  ліцею №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області  

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

оголошує конкурсний відбір на зайняття посади директора Летичівського  ліцею №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області

 

Найменування та місцезнаходження загальноосвітнього навчального закладу: Летичівський  ліцей №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області, адреса: 31500, Хмельницька область, смт.Летичів, вул. Огієнка Івана, 1, тел.9-14-50.

Найменування посади та умови оплати праці: директор школи, посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом відповідно  до норм чинного законодавства України.

Інформація про призначення на посаду:     призначення здійснюється за результатами конкурсу на посаду керівника закладу освіти шляхом укладення строкового трудового договору (контракту) строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти: у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають повну вищу педагогічну освіту (спеціаліст або магістр), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі в конкурсному відборі претенденти на вакантну посаду директора школи подають такі документи:

– заяву до конкурсної комісії Летичівської селищної ради про участь у конкурсі;

– автобіографію та/ або резюме із фотокарткою розміром 4х6;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копії документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

– медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о;

– сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о;

– заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (у разі наявності);

– письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

– особа  може надати інші документи, які  можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

 

Претендент/ка на вакантну посаду директора школи  може подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Документи подаються до конкурсної комісії Летичівської селищної ради  претендентом/кою на вакантну посаду директора школи особисто або уповноваженою особою згідно з довіреністю.

Термін подання документів протягом тридцяти календарних днів від дня оприлюднення оголошення.

Кінцевий термін прийому документів  по 23.08.2019 року до 17 год. 15 хв.

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

– перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

– приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

– оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

За рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково.

Конкурсний відбір переможця конкурсу на заміщення посади директора школи відбудеться  за результатами:

– перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (у формі письмового тестування);

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового  вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 10 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань, зразок ситуаційного завдання та  критерії оцінювання тестувань і завдань представлені у додатках.

Документи можна подавати особисто або надсилати поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу: вул. Соборна,16, смт. Летичів, Хмельницької обл., 31500.

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі: Майська Ольга Василівна – завідувач організаційно – кадровим сектором Летичівської селищної ради, тел. 9-14-50, ел. адреса :letychivrada@ukr.net

 

 

 

 

 

Інформація

щодо місця, етапів проведення конкурсу

 

 

Місце проведення конкурсу

Летичівська селищна рада  вул. Соборна,16, смт. Летичів, Хмельницької обл., 31500. смт. Летичів, вул., 16, зал засідань
Етапи та строки проведення конкурсу

 

1. Перевірка поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та допуск претендентів до участі у конкурсному відборі(упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів).

 

Дата початку конкурсного відбору, його етапи та тривалість (за рішенням конкурсної комісії дата і час, місце проведення конкурсного відбору будуть повідомленні додатково) 2. Проведення конкурсного  відбору відбудеться в три етапи:

І етап – письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (тривалість не довше 30 хвилин);

ІІ етап – вирішення письмового ситуаційного завдання на знання професійних компетентностей

(тривалістю не довше 30 хвилин);

ІІІ етап – презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (не довше 10 хвилин на одну презентацію)

3. Визначення переможця конкурсу або визнання конкурсу таким, що не відбувся (в день проведення презентації плану розвитку закладу освіти).

4. Оприлюднення результатів конкурсу (упродовж двох робочих днів з дня закінчення конкурсу).

Інформація щодо переліку питань та форми тестування, зразка ситуаційного завдання та критеріїв їх оцінювання Перелік питань тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання розміщуються на офіційному веб-сайті Летичівської селищної ради

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови

від 25.07.2019р. №71

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Тестування конкурсного відбору на посаду  директора Летичівського  ліцею №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області

 

 1. Як реалізується представницька функція директора школи.
 2. Що є правовою основою освітньої діяльності.
 3. Назвіть основні етапи розробки управлінських рішень.
 4. Які основні вимоги до написання наказу по школі.
 5. Найвища соціальна цінність в Україні.
 6. Державна мова в Україні.
 7. Засади, на яких ґрунтується суспільне життя в Україні.
 8. Державні символи.
 9. Право на освіту.
 10. Обов’язки громадянина України.
 11. Додержання Конституції України та законів України.
 12. Які є стилі керівництва колективом.
 13. Хто такий «менеджер освіти».
 14. Назвіть основні складові організаційної культури школи.
 15. Що означає поняття «делегування повноважень».
 16. Назвіть основні методи вирішення конфліктів у колективі.
 17. Поясність термін «маркетинг».
 18. Хто із керівників школи несе персональну відповідальність за організацію і якість навчально-виховного процесу?
 19. Хто призначає директора школи?
 20. Назвіть вид внутрішньо шкільного контролю, при якому підлягає вивченню і перевірці вся система роботи вчителя, групи вчителів.
 21. Назвіть вид внутрішкільного контролю, який передбачає розв’язання окремих педагогічних проблем.
 22. Вкажіть відповідь, у якій найбільш повно перелічено види внутрішкільного контролю.
 23. Назвіть вид внутрішнього контролю, який передбачає вивчення впливу різних учителів на учнів одного класу.
 24. Назвіть метод внутрішкільного контролю, який дає можливість. швидко перевірити рівень навчальних досягнень усіх учнів класу.
 25. Назвіть основний документ у плануванні роботи школи.
 26. Як доцільно скласти розклад занять для класу –комплекту, в який входять учні першого класу.
 27. Яка періодичність проведення чергової атестації педагогічних працівників.
 28. Хто проводить атестацію педагогічних працівників.
 29. Що таке «внутрішкільний контроль» у закладах освіти.
 30. Що входить у зміст методичної роботи.
 31. Назвіть найбільш поширену групову форму методичної роботи з учителями.
 32. Яка періодичність проходження педагогічними працівниками курсової перепідготовки?
 33. Назвіть форму методичної роботи, яка, в основному, використовується під час проведення атестації педагогічних працівників. Учитель звітує про результати навчально-виховної роботи, ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить колег з технологією власного досвіду
 34. Назвіть педагог-новатора, темою досвіду якого є використання диференційованого підходу до учнів на уроках у 1-4 класах
 35. Які дисциплінарні стягнення передбачені трудовим законодавством України?
 36. Які статті Конституції України визначають права громадян на освіту, творчість, на професійний та інтелектуальний розвиток?
 37. Яким основним нормативно-правовим документом регулюються трудові відносини в Україні?
 38. Трудовий договір-це
 39. Ознаки демократичного стилю керівництва.
 40. Яке з трактувань «особистості» більше відповідає гуманістичному підходу? Особистість-це.
 41. Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку-це.
 42. Укажіть функції психологічної служби в освіті.
 43. Процес навчання-це
 44. Назвіть основні етапи управлінських рішень.
 45. Які основні вимоги до написання наказу по школі.
 46. Які є стилі керівництва колективом.
 47. Хто такий менеджер освіти?
 48. Що означає поняття «делегування повноважень».
 49. Назвіть основні методи вирішення конфліктів у колективі.
 50. Хто такий «неформальний лідер»?
 51. Поясність термін «маркетинг»
 52. Як реалізується представницька функція директора школи?
 53. Що є правовою основою освітньої діяльності?
 54. Завдання загальної середньої освіти.
 55. Типи закладів загальної середньої освіти.
 56. Засновники закладів загальної середньої освіти.
 57. Освітня програма та навчальний план закладу загальної середньої освіти.
 58. Повноваження закладу загальної середньої освіти.Управління закладом загальної середньої освіти
 59. Установчі документи закладу освіти.
 60. Повноваження керівника закладу освіти.

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови

від 25.07.2019р. №71

 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду директора Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області

 

Летичівська селищна рада Голова конкурсної комісії _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

«__» __________ 20__ року

 

 

 

Варіант № _____

 

Ситуаційне завдання

для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника

загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Ситуація 1.

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови

від 25.07.2019р. №71

 

Критерії оцінювання тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Летичівської селищної ради

 

1.Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

2.Тестування містить 20 тестових завдань, які формуються відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради. Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 30 хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань.

 1. Розв’язання ситуаційного завдання проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, що пов’язані із завданнями та змістом роботи керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до посадової інструкції.

Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин .

Усі кандидати, які претендують на посаду в один заклад, розв’язують однакові ситуаційні завдання. Кандидат обирає одне із запропонованих ситуаційних завдань шляхом витягування його із загальної кількості завдань під час проведення конкурсного відбору.

 1. При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Летичівської селищної ради. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер варіанту ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.
 2. Після закінчення часу, відведеного на проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання, комісією проводиться оцінювання за такими критеріями:

5.1 .Тестування:

– один бал за правильну відповідь;

– нуль балів за неправильну відповідь.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 20.

Результати тестування фіксуються у відомості.

5.2. Оцінювання ситуаційного завдання проводиться кожним членом комісії індивідуально.

Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яка фіксується у відомості.

Середнє арифметичне індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується п’ятибальна система:

– п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

– чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

– три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

– два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні;

– один бал виставляється кандидатам, які не вирішили його повністю.

 1. Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним.

У разі порушення зазначених вимог кандидат відстороняється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 1. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування та середнього арифметичного за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомість та фіксується у протоколі.

З інформацією про результати тестування, вирішення ситуаційного завдання та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під підпис в той же день.

 1. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Летичівській селищній раді .
 2. Кандидати, які за результатами тестування та вирішення ситуаційного завдання набрали десять і менше балів, не допускаються до презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, про що зазначається у протоколі.
 3. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти представляється державною мовою, не більше 10 хвилин, в зручний для кандидата спосіб.
 4. Про необхідність забезпечення технічної підтримки презентаційних матеріалів кандидат повідомляє конкурсну комісію напередодні.
 5. Оцінювання презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти проводиться кожним членом комісії індивідуально.

Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості.

 1. Під час оцінювання враховуються:

– розуміння завдання;

– повнота розкриття теми;

– авторська оригінальність;

– якість доповіді;

– обсяг та глибина знань за темою;

– відповіді на запитання;

– ділові та вольові якості доповідача.

 1. Для оцінки презентації перспективного плану розвитку закладу використовується десятибальна система:

 

Обґрунтування критеріїв Бали
презентація демонструє точне розуміння завдання, повністю логічно розкриту тему, її унікальність; містить велику кількість оригінальних прийомів, аргументованість основних позицій; доповідач переконливо і повно відповідає на питання; 8-10
в презентації використані матеріали, що мають відношення до теми, так і ті, що не мають відношення до теми; частково в роботі наявні авторські знахідки; порушено логіку виступу, неповна система аргументації; доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді; 4-7
в презентації використані матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; тема презентації не розкрита, немає аргументів, повне порушення логіки виступу; доповідач не може відповісти на питання 0-3

 

 1. При визначенні переможця конкурсу бали, отримані кандидатами за тестування та вирішення ситуаційного завдання, анулюються і не враховуються.

Кандидати, які за результатами презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, набрали найбільшу кількість балів, визначаються переможцем конкурсу, про що й зазначається у протоколі.

Результати конкурсу оприлюднюються на веб-сайті Летичівської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням селищного голови

від 25.07.2019р. №71

 

ЗРАЗОК

заяви претендента про участь у конкурсі

 

Голові конкурсної комісії з проведення

конкурсу на посаду директора

____________________________________________

(найменування закладу освіти)

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові голови конкурсної комісії)

____________________________________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)

____________________________________________,

(дата народження претендента)

який (яка) проживає за адресою:

____________________________________________,

(адреса проживання)

____________________________________________,

тел. моб.: ____________________________________,

е-mail: ______________________________________.

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка та (за необхідності) забезпечити технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти.

 

Додатки:

–    автобіографія та/або резюме із фотокарткою розміром 4х6;

–    копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

–    копія документів про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

–  копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

–   довідка про відсутність судимості;

–   мотиваційний лист, складений у довільній формі;

–   медична довідка про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о;

–   сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о;

–   заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії (у разі наявності);

– письмова згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

–  інші документи, які  можуть підтверджувати  професійні та/або моральні якості.

 

 

“___” ____________ 2019 р.              _____________                  _________________

(підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

* Заява пишеться особою власноручно

**Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly
Поділитися цим:
Show Buttons
Hide Buttons